อิมมูน immune พลังคุ้มกันของร่างกาย

ภูมิคุ้มกัน อิมมูน immune ประกอบด้วยระบบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องร่างกายซึ่งประกอบด้วยเซลล์และโปรตีนต่างๆ ที่มีหน้าที่แตกต่างกันในการต่อต้านสิ่งต่างๆที่อาจเป็นอันตรายบางครั้งเราไม่รู้สึกถึงอิมมูนทำงานอยู่จนกว่าจะมีการโจมตีจากเชื้อโรค แต่บางครั้งก็สามารถรู้สึกได้เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ส่วนประกอบของอิมมูน 1. เซลล์แบบเมมโมรี (Memory Cells) เมื่อร่างกายพบเชื้อโรคในครั้งแรก ระบบอิมมูนจะสร้างเซลล์เมมโมรีซึ่งจำไว้ว่าเชื้อโรคนั้นเป็นอันตราย และเมื่อเจอเชื้อเดียวกันอีกครั้ง เซลล์เมมโมรีจะทำการต่อสู้กับเชื้อโรคนั้นได้เร็วขึ้น 2. เซลล์แบบไซโตมิค (Cytotoxic Cells) เป็นเซลล์ที่สามารถระงับและทำลายเซลล์ที่ถูกติดเชื้อหรือมีความผิดปกติ และช่วยปกป้องร่างกายจากเซลล์ที่อาจเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็ง 3. เซลล์แบบบี (B Cells) สร้างโปรตีนที่เรียกว่าแอนติบอดี ซึ่งมีหน้าที่ระงับและกำจัดเชื้อโรค และมีหน้าที่จดจำเชื้อโรคเพื่อให้เมมโมรีสามารถต่อสู้ได้ในครั้งถัดไป 4. เซลล์แบบแท้ง (Helper T Cells) ช่วยเร่งกระบวนการทำงานของเซลล์อื่นๆ ในระบบอิมมูน ทำให้เกิดการตอบสนองรวดเร็วขึ้นเมื่อเจอเชื้อโรคหน้าที่ของระบบอิมมูน ระบบอิมมูนมีหน้าที่สำคัญมากๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราและเน้นไปที่ด้านการปกป้องและควบคุมดังนี้ การป้องกันและควบคุม ระบบอิมมูนสามารถควบคุมโรคระบาดได้ เมื่อมีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายเข้ามาในร่างกาย เช่น การที่เรามีไข้หรืออาการป่วยเมื่อเจอเชื้อโรค รู้จักและต่อต้านเชื้อโรค ระบบอิมมูนมีความสามารถในการรู้จักเชื้อโรคที่เคยเข้ามาในร่างกายและบันทึกไว้ เมื่อมีการติดเชื้อเดียวกันอีกครั้ง เซลล์เมมโมรี (Memory...

Read More
FreyjapeauThailand
back to top